Select Page

Uw bijdrage is welkom

voor het behoud van ons weeshuis

Uw bijdrage is zeer welkom

Er is nog veel nodig om al deze weeskinderen een veilige toekomst te kunnen bieden en daarbij is uw hulp hard nodig.

U kunt deze overmaken op:

TRIODOS Bank  
rekeningnummer NL54 TRIO 0338 6580 76
t.n.v. Stichting Veilige Toekomst Weeskinderen 

Stichting Veilige Toekomst Weeskinderen is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat een donatie aan deze stichting fiscaal aftrekbaar is.

RSIN 857685831

Namens alle weeskinderen hartelijk dank.