Select Page

De stichting is per 1 mei 2020 opgeheven

Voor nadere informatie kunt u zich richten tot het secretariaat:
Henk Willemse, tel. 06 4433 8194 of h.willemse9@upcmail.nl