De stichting is per 1 mei 2020 opgeheven

Voor nadere informatie kunt u zich richten tot het secretariaat:
Henk Willemse, tel. 06 4433 8194 of h.willemse9@upcmail.nl

Ontstaan van het weeshuis 

Op 20 september 2014 werd het openbare leven in Sierra Leone drie dagen stilgelegd wegens  uitbraak van Ebola. Er zijn nu ongeveer 4.000 wezen, die beide ouders in korte tijd verloren. 

Haja Koroma, nu Nederlands ingezetene, afkomstig uit Sierra Leone, zag bij haar bezoek in juni 2015 in het Noorden van Sierra Leone vele kinderen op straat. Zij, hoewel onbemiddeld,  besloot voor 60 wezen een huis te huren om een veilge plek te creëren voor deze kinderen. Zij slaagde erin deze wezen ook van voedsel en kleding te voorzien. 

Huidige situatie
Aan 65 ebola-wezen wordt huisvesting geboden in een huis, waarvan onze Stichting Veilige Toekomst Weeskinderen maandelijks de huur voldoet. De wezen ontvangen twee maaltijden per dagen en het streven is dat ook elk kind een slaapmat en onderwijs krijgt. 

Welke verbeteringen en voorzieningen zijn nodig?

  • Voldoende geld voor voedsel 
  • onderhoud van het weeshuis 
  • aanstelling van capabel personeel 
  • verstrekking van onderwijs 
  • voorlichting aan de wezen

Haja Koroma is zich sinds de oprichting van het weeshuis elke dag bewust van de noodzaak van die verbeteringen Zij is voortdurend bezig om deze verbeteringen te kunnen realisren. Zij doet haar uiterste best om geld te werven en Nederlanders te interesseren. 

Met volle kracht vooruit
Dringend moeten middelen bijeen gebracht worden om blijvend te voorzien in voedsel, kleding en zeker ook in onderwijs.

Sierra Leone behoort tot de armste landen van de wereld. Stichting Veilige Toekomst Weeskinderen vraagt uw hulp om de continuïteit en de noodzakelijke versteviging van het weeshuis mogelijk te maken?